Hoofdsponsor

Bestuur 2023-2024

Het 116e Bestuur is als volgt geconstitueerd:

Voorzitter Lidewij Tuinhout
Vicevoorzitter Julie Hunze
Secretaris Maha Yacoub
Penningmeester Frank Buma
Commissaris Carrière Sjoerd Talitsch
Commissaris Studiefaciliteiten Mark Spaan

Lidewij Tuinhout- Voorzitter

Algemeen strategisch beleid, zitting in (inter)facultaire organen, intern beleid onderhouden, contact met faculteit, website, voorzitter Stichting Oud Leden, begeleiding van de Jaarboekcommissie.

E: voorzitter@jfvgroningen.nl

T: +316-21273067

L: www.linkedin.com/in/lidewijtuinhout

Julie Hunze - Vicevoorzitter

Algemene acquisitie, onderhouden contact kantoren, bedrijven en instellingen, begeleiding van de Congrescommissie, de Commissie Legal Experience en de Symposiumcommissie.

E: vicevoorzitter@jfvgroningen.nl

T: +316-18683757

L: www.linkedin.com/in/juliehunze

Maha Yacoub - Secretaris

Algemene PR, algemene secretariële werkzaamheden, drukwerk, inventaris, bijhouden ledenbestand, vertrouwenspersoon, begeleiding van de Social Mediacommissie, de Galacommissie en hoofdredacteur van het Juridisch Magazine ‘In Casu’.

E: secretaris@jfvgroningen.nl

T: +316-30084944

L: www.linkedin.com/in/mahayacoub/

Frank Buma - Penningmeester

Algehele financiën van de JFV, bijhouden boekhouding, aangifte BTW en controleren begrotingen van commissies, begeleiding van de Excursiecommissie en de Introductiecommissie.

E: penningmeester@jfvgroningen.nl

T: +316-43980018

L: www.linkedin.com/in/frank-buma

Sjoerd Talitsch - Commissaris Carrière

Coördineren en ontwikkelen van activiteiten en diensten van JFV Carrière, begeleiding van de Carrièrecommissie, de Bedrijven- en Instellingendagcommissie, de Goede Doelencommissie en de Pubcommissie. 

E: carriere@jfvgroningen.nl

T: +316-10460953

L: www.linkedin.com/in/sjoerdtalitsch

Mark Spaan - Commissaris Studiefaciliteiten

Organisatie van boeken- en uittrekselverkoop, beheer en exploitatie van de JFV Studiewinkel, vertrouwenspersoon, begeleiding van de Commissie Studiefaciliteiten, de Kleine Reiscommissie, de Eerstejaarscommissie en de Activity Committee.

E: studiefaciliteiten@jfvgroningen.nl

T: +316-83157317

L: https://www.linkedin.com/in/markspaan/

Verenigingenweb
Cancel