Hoofdsponsortrip logo

Bestuur 2018-2019

Het 111e bestuur van de Juridische Faculteitsvereniging is als volgt geconstitueerd: 

Voorzitter Sophie Peeperkorn
Vicevoorzitter Pascal Steyvers
Secretaris Sandra Fokke
Penningmeester Charlotte Eveleens
Commissaris JFV Carrièreboard Anne Ringelink
Commissaris Studiefaciliteiten Patricia Molenmaker

Meer over

Sophie Peeperkorn - Voorzitter

Algemene PR, zitting in (inter)facultaire  organen, algemeen strategisch beleid, intern beleid onderhouden contact met faculteit, website, voorzitter Stichting Oud Leden.

E: voorzitter@jfvgroningen.nl

LinkedIn

Pascal Steyvers - Vicevoorzitter

Algemene acquisitie, onderhouden contact kantoren, bedrijven en instellingen, begeleiding van de congrescommissie, de commissie Legal Experience en de symposiumcommissie.

E: vicevoorzitter@jfvgroningen.nl

LinkedIn

Sandra Fokke - Secretaris

Algemene secretariële werkzaamheden, drukwerk, inventaris, bijhouden ledenbestand, begeleiding mediacommissie, international committee en hoofdredacteur van het Juridisch Magazine ‘In Casu’.

E: secretaris@jfvgroningen.nl

LinkedIn

Charlotte Eveleens - Penningmeester

Algehele financiën van de JFV, bijhouden boekhouding, aangifte BTW en controleren begrotingen van commissies, begeleiding van de excursie-, introductie- en pubcommissie.

E: penningmeester@jfvgroningen.nl

LinkedIn

Anne Ringelink - Commissaris JFV Carrièreboard

Coördineren en ontwikkelen van activiteiten en diensten van JFV CarrièreBoard. Het begeleiden van de commissie JFV CarrièreBoard en de Bedrijven- en Instellingendag commissie. 

E: carriereboard@jfvgroningen.nl

LinkedIn

Patricia Molenmaker - Commissaris Studiefaciliteiten

Organisatie van boeken- en uittrekselverkoop, beheer en exploitatie JFV Studiewinkel, begeleiding commissie studiefaciliteiten, kleine reiscommissie, eerstejaarscommissie en galacommissie.

E: studiefaciliteiten@jfvgroningen.nl

LinkedIn

Verenigingenweb
Cancel