Hoofdsponsortrip logo

Uittreksels & collegeaantekeningen

Hieronder kan je het voorlopige aanbod van collegeaantekeningen, uittreksels en oefenpakketten die in de Studiewinkel aangeboden worden voor het studiejaar 2018-2019 vinden.

Blok 2

Eerstejaars Collegeaantekeningen Uittreksels
  Algemene Rechtswetenschap 2    Algemene Rechtswetenschap 2 
  Staatsrecht 1    Staatsrecht 1   
Tweedejaars Collegeaantekeningen Uittreksels
  Burgerlijk Recht 2 Burgerlijk Recht 2
  Inleiding IT-Recht -
  Romeins Recht Romeins Recht
Derdejaars Collegeaantekeningen Uittreksels
  Europees Recht Europees Recht
  - Inleiding Rechtsfilosofie
Master Collegeaantekeningen Uittreksels
  Goederenrecht C.S. Goederenrecht C.S.
  Internationaal Privaatrecht  
Capita Selecta Oefenpakketten  
  Algemene Rechtswetenschap 2  
  Burgerlijk Recht 2  

Blok 1

Eerstejaars Collegeaantekeningen Uittreksels
  Algemene Rechtswetenschap 1 Algemene Rechtswetenschap 1
  Rechtsgeschiedenis Rechtsgeschiedenis
Tweedejaars Collegeaantekeningen Uittreksels
  Bestuursrecht 2 Bestuursrecht 2: lees hier alvast het eerste hoofdstuk!
  Strafrecht 2  Strafrecht 2 
Derdejaars Collegeaantekeningen Uittreksels
  Burgerlijk Procesrecht 1 Burgerlijk Procesrecht 1: lees hier alvast het eerste hoofdstuk!
  Elektronisch Contractenrecht Elektronisch Contractenrecht
  Internationaal Publiekrecht Internationaal Publiekrecht
  Staatsrecht 3 Staatsrecht 3
Master Collegeaantekeningen Uittreksels
  Inleiding Criminologie Arbeidsovereenkomstenrecht (vorig jaar)
  Jeugdrecht Jeugdrecht
  Materieel Strafrecht Ondernemingsrecht 1
  Verbintenissenrecht C.S. (vorig jaar) Verbintenissenrecht C.S. (vorig jaar) 
Capita Selecta Oefenpakketten  
  Algemene Rechtswetenschap 1  
  Burgerlijk Procesrecht  
  Bestuursrecht 2  
  Staatsrecht 3  
  Strafrecht 2  

Zelf ook geïnteresseerd in het schrijven van collegeaantekeningen of een uittreksel? Kijk dan hier!

Verenigingenweb
Cancel